Wavefront Implementation

2014-10-04
Døde links!

En stille torsdag aften blev pludselig dedikeret til implementeringen af wavefront algoritmen til at finde korteste vej gennem et diskret arbejdsrum med forhindringer; dvs. fx en labyrint repræsenteret i et billede.

Specifikation

Mikkel, robotteknologi-studerende, havde i et kursus fået en sjov lille opgave; de skulle implementere wavefront algoritmen i C++ og finde den korteste vej gennem en labyrint i en billedefil ud fra et start og ende punkt. Jeg syntes opgaven lød meget sjov, så jeg valgte at lave min egen implementering i C.

Korteste vej

Den udleverede labyrint er repræsenteret som en .pgm fil: et simpelt gråtone billedeformat. Det indeholder et "magisk nummer" (version/format), bredde, højde og maxværdi for gråtone. Dernæst følger $\text{bredde} \cdot \text{højde}$ værdier repræsenterende den $i$te pixels gråtone: $0=\text{sort}$, $maxval=\text{hvid}$. ($i$te pixel fra øverste venstre til nederste højre hjørne.)

Design

Programmet starter med at parse billedefilen; læse headeren og dernæst opbygge et lineært array af $\text{bredde} \cdot \text{højde}$ punkter; som alt efter den valgte tolerance får værdien $0$ hvis pixlen er fri eller $1$ hvis det er en forhindring. Hvert punkt har også et array på fire integers repræsenterende index'et til punktets naboer (forstået som en pointer).

Dernæst udføres wavefront algoritmen. Pseudokoden for min implementering er

wavefront(image, start, slut)
  skridt = 0
  queue = ny tom kø
  læg slut-punktet i queue og tildel det værdien 2

  while (køen har elementer)
    elm = udtræk første element i køen
    for (hver nabo til elm)
      if (nabo findes OG nabo er fri)
        nabo.value = elm.value + 1
        læg nabo i køen
    skridt = skridt+1
  return skridt

Køretiden for denne algoritme er $O(n\cdot m)$ for $n=\text{bredde}$ og $m=\text{højde}$ af billedet.

Når wavefront algoritmen er anvendt på billedet, findes den korteste vej nemt, ved blot at starte i start-punktet, og følge stien til mål ved at gå i den retning som har mindst værdi (se Wavefront planner).

Implementering

Du kan se den komplette kildekode til programmet her: main.c. Koden burde være rimelig selvbeskrivende og letforståelig.

Test

Korteste vej Jeg har selv kompileret programmet med

gcc -Wall -std=c89 -pedantic main.c -o main

(jeg følger C89 kode-standarden) og køres med

./main <inputfil> <startx> <starty> <slutx> <sluty> [<tolerance>]

hvor tolerance er et valgfrit argument (har standardværdi $0$).

Kørsel af programmet giver

$ ./main labyrinth.pgm 9 85 832 874
wavefront(img, (9,85), (832,874))
wavefront finished
=> Distance from (9,85) to (832,874) is 7182

og producerer ovenstående sti fra start (øveste venstre hjørne) til slut-punket i nederste højre hjørne.

Konklusion

Jeg har helt sikkert brugt meget længere tid på dette relativt lille og simple projekt end nødvendigt; men det har været sjovt at rode lidt rundt i C igen, og jeg fandt det yderst tilfredsstillende at arbejde med .pgm filformatet for dets dejlige enkelthed.

Jeg har ikke rigtig tunet programmet til at have nogen fantastisk køretid, så det er sikkert langt fra optimalt. Men køretiden på denne inputfil med $796500$ billedepunkter ($900\times885\text{ px}$) er $\approx0.232s$:

$ time ./main labyrinth.pgm 9 85 832 874
real  0m0.255s
user  0m0.232s
sys   0m0.020s